Het vrije denken…?

Publications des membres Tijdschrift voor Psychoanalyse

Partager sur

Psychoanalysis in the age of totalitarism beoogt, zoals de auteurs toelichten, de two-way traffic tussen psychoanalytische gedachten en totalitarisme te onderzoeken en beschrijven.
Het is een interessante, doch, zoals blijkt, ook bijzonder moeilijke dialoog geworden. Verschillende hoofdstukken zijn bewerkte bijdragen van een Londens congres onder dezelfde titel, in 2012. Het vrije denken waarvoor psychoanalyse staat valt niet te rijmen met totalitaire politieke omstandigheden, maar in welke mate is de psychoanalyse zélf vervormd geraakt wanneer ze probeert stand te houden in dergelijke regimes? Een erg actuele vraag, in ons huidig westers politieke klimaat waarbij de rechtse stem meer klinkt en met haar ook steeds meer de eis van normativiteit. De auteurs belichten verschillende aspecten van totalitaire regimes, en steeds met de psychoanalytische focus in het vizier.

Franckx, Christine

Tijdschrift voor Psychoanalyse
n°23-2

2017

Bespreking van: Matt Feytche & Daniel Pick (2016). Psychoanalysis in the age of totalitarism. Londen: Routledge. ISBN 978 1 13879 388 0; 288 pp