La fonction symbolique

Godfrind, Jacqueline

1984-04-01

Articles papier

Résumé

L'auteur tente de cerner la notion de fonction symbolique, sa genèse et sa spécificité dans l'organisation de la pensée.

L'accent est mis sur le rôle fondamental de l'objet dans sa constitution, sur l'élaboration de la séparation et l'importance du tiers dans son instauration.

La clinique des troubles de la symbolisation est envisagée ainsi que son abord psychothérapeutique.

Samenvatting

In dit artikel probeert de auteur het begrip «symbolische functie» te omschrijven evenals haar ontstaan en haar specifiek aandeel in de organisatie van het denken.

Het accent wordt hierbij vooral gelegd op de fundamentele rol die het object speelt bij het tot stand komen van de symbolische functie. Verder wordt ook de verwerking van de scheiding benadrukt evenals het belang van de derde persoon by haar opbouw.

Tenslotte worden de klinische beelden, die de symbolisatiestoornissen kunnen aannemen, onderzocht evenals de wijze waarop ze psychotherapeutisch dienen aangepakt te worden.

Summary

The author tries to outline the notion of symbolic function, its genesis and its specificity in the organisation of thought.

She places the accent upon the fundamental role of the object in the composition of the symbolic function, upon the elaboration of separation and the importance of the third party in its formation.

The clinical aspects of, and the psychotherapeutic approach to problems of symbolisation are also considered.