De pijn van het denken. Bespreking van: M.Aisenstein ((2017). An analytic journey

Publications des membres

Partager sur

Trui Missinne

Tijdschrift voor Psychoanalyse
n°25/2 Pages152-153

2019