Baby-observatie

Publications des membres

Partager sur

De psychodynamiek vertegenwoordigt een intersubjectieve zoektocht waarin een patiënt zich met zijn individuele en unieke achtergrond herkend en gezien voelt door de behandelaar. De behandelaar creëert een veilige plek waar de patiënt de eigen belevingswereld kan onderzoeken en de mogelijkheid krijgt vroeg aangeleerde maar onbruikbaar geworden gedragspatronen te verlaten.
In dit handboek staat het psychodynamisch perspectief op de psychopathologie centraal. Het psychodynamisch perspectief is op de eerste plaats schatplichtig aan het psychoanalytisch gedachtegoed maar omvat ook de aftakkingen, modificaties en uitweidingen van de psychoanalytische theorievorming en techniek zoals ze later ontstonden en nog altijd ontstaan.
De auteurs van dit boek zijn Nederlandse en Vlaamse experts die verschillende psychodynamische stromingen vertegenwoordigen. Zij zijn werkzaam in de klinische praktijk. Het Handboek psychodynamiek is niet alleen bedoeld voor psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en psychoanalytici. Ook zij die voor een dergelijk vak in opleiding zijn en postgraduate- of masterstudenten in de psychologie en sociale wetenschappen kunnen hier de state of the art van het psychodynamisch gedachtegoed vinden. Ervaren psychoanalytici kunnen in dit handboek nieuwe kennis opdoen en bezonken gedachten opfrissen.

Franckx, Christine

Handboek Psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie

De Tijdstroom , Utrecht

2011

Eds Dirkx, J, Hebbrecht, M, Mooi, A, Vermote,R.