La psychanalyse en une page. Pourquoi payer plus cher?

Francis Martens

Revue Belge de Psychanalyse

Samenvatting

Au travers de l’œuvre tâtonnante de Freud et de ses successeurs, la métapsychologie psychanalytique a cheminé non sans mal ni contra- dictions. Le travail austère et rigoureux de Jean Laplanche a remis de l’ordre dans la maison tout en prolongeant le chemin freudien. Il aboutit à une conception tellement claire et épurée qu’on peut la résumer en une seule page de format A4.

Psychoanalyse in een notendop. Waarom meer betalen?

Door het scharrelende werk van Freud en zijn opvolgers heeft de psychoanalytische metapsychologie haar weg gebaand, niet zonder moeilijkheden en tegenstrijdigheden. Het strenge en rigoureuze werk van Jean Laplanche heeft orde op zaken gesteld en tegelijkertijd het Freudiaanse pad voortgezet. Het resultaat is een concept dat zo helder en overzichtelijk is dat het kan worden samengevat op één A4-tje.

Psychoanalysis in one page. Why pay more?

Through the groping work of Freud and his successors, psychoanalytic metapsychology has made its way, not without difficulty and contra- diction. The austere and rigorous work of Jean Laplanche has put the house in order while continuing the Freudian path. The result is a vision so clear and uncluttered that it can be summed up on a single A4 page.