De settings

Delen op

De verscheidenheid aan psychoanalytische methodes

De psychoanalytische kuur blijft voor elke analyticus de methode bij uitstek die refereert aan Freuds ontdekking van de techniek tot exploratie van de onbewuste wereld van zijn patiënten.  Tegenwoordig is het arsenaal aan werkwijzen echter uitgebreid, zodat we in verschillende situaties en op een andere manier met onbewuste processen kunnen werken.  In deze rubriek zullen we de verschillende analytische praktijken voorstellen.

Voor alle duidelijkheid: het klassieke werk op divan en fauteuil heeft zijn juistheid noch doeltreffendheid verloren.  Het blijft het centrale werk voor belangrijke kwesties, vragen, weerstanden, verlangens van patiënten die ons consulteren in de hoop tot een diepere ontdekking van zichzelf te komen.

In de kuur maakt de klassieke positie ‘divan-fauteuil’ deel uit van het kader.  Tot dit kader behoren ook afspraken over het tijdstip, de frequentie en de duur van de sessies, evenals afspraken over de betaling van de sessies, de gemiste sessies inbegrepen, en over de vakantieperiodes.  De liggende positie van de analysant brengt deze in een toestand die te vergelijken is met die van de dromer, wat de ontplooiing van de vrije associatie bevordert.  De gelijkzwevende aandacht van de analyticus is hierop het antwoord.  Het tot stand brengen van het geheel van het kader faciliteert en onthult de ontwikkeling van een proces, “het analytisch proces”, wat zich de hele kuur afspeelt. 

Maar soms worden andere vormen van psychoanalytisch werk voorgesteld.  Een analytisch werk face to face of in groep (psychoanalytische groepstherapie, psychodrama) kan, na enkele voorafgaande gesprekken, een betere oplossing blijken.  Ook andere specifieke aanpakken (gesprekken als koppel, als gezin of met broers en zussen) kunnen beter geschikt zijn. 

Naast het werk met volwassenen of adolescenten, richten andere analytische methodes zich tot oudere personen, tot het kind, de zuigeling, de ouder-baby-relatie. 

De methodes zijn dus erg gevarieerd, maar essentieel in het analytisch werk blijft de psycho-seksualiteit of de infantiele seksualiteit, evenals de ontdekking en interpretatie van onbewuste processen via de omweg van de overdracht en tegenoverdracht die zich tussen de twee betrokkenen vestigt.