Relatietherapie

Delen op

In elke liefdesrelatie of in elk gezinsleven bestaan er conflicten die normaal of zelfs essentieel zijn voor de evolutie van het koppel, het gezin of de betrokken personen. In bepaalde omstandigheden worden deze conflicten echter te zwaar, onoplosbaar, of maken ze dieperliggende problemen zichtbaar.

Een psychoanalytische relatie- of gezinsconsultatie is aangewezen voor eenieder die lijdt in de relatie met een partner of binnen een ‘familiegroep’. Een sessie gaat door met één of twee therapeuten, duurt vaak een uur, en gebeurt aan een frequentie van één tot twee keer per maand.

Bij relatietherapie wordt het akkoord van beide partners verondersteld.

In de gesprekken wordt getracht om onbewuste uitingen te duiden vanuit de (al dan niet geuite) manifeste geschillen en de (tot dan toe nog niet gedachte) latente conflicten. Dit gebeurt doorheen de ontwikkeling en analyse van overdracht en tegenoverdracht.

Een ‘koppel’ is steeds een specifieke constructie die beantwoordt aan eigen impliciete en expliciete, bewuste en onbewuste regels. Deze regels zijn gebaseerd op onbewuste allianties binnen het koppel, die verbinden, maar die ook kunnen zorgen voor psychisch leed.

Het koppel is een derde psychische entiteit die voortkomt uit de ontmoeting van (de intra-psychische dynamiek van) beide partners.

Het psychoanalytische werk bestaat uit het ontwarren van de relationele moeilijkheden door een herstel van de verstoorde communicatie. Dit werk laat een heruitvinden van de relatie toe, die tegelijkertijd een organiserende en een defensieve functie heeft.

Doorheen de regelmatige ontmoetingen, en binnen de veiligheid van een analytische setting gebaseerd op vrije associatie, verschijnen  ieders afgesplitste delen die vaak onbewust bij de partner en/of in het koppel worden gelegd. Hierin wordt vaak een lijden zichtbaar dat werd doorgegeven door de vorige generaties en dat nog niet gekend en geëxploreerd is, en die de partnerkeuze betekenis geeft.

Soms mondt het analytische werk uit in de wens om te scheiden, of in  een daadwerkelijke scheiding in de best mogelijke omstandigheden. Een analytische relatietherapie kan er ook toe leiden dat één of beide partners kiezen voor een verdere persoonlijke, individuele benadering.

Bibliografie

Berger M. : (1995), « Le travail thérapeutique avec la famille », Paris, Dunod. 

Durieux MP, Frisch-Desmarez C. (2000). « Désemboîtement des parents et de l’enfant dans le travail analytique familial au long cours », Journal de la psychanalyse de l’enfant, 26, p 311-338, Paris, Bayard.

Golse B. (2006). L’être-bébé, Paris, PUF

Manzano J., Palacio Espasa, Zilkha N. (1999) : « Les scénarios narcissiques de la parentalité  », coll. Le fil rouge, Ed. PUF, Paris.

Palacio-Espasa F. (1998) : « Les psychothérapies parents-enfant », In Journal

Palacio-Espasa F. (1998) : « Les psychothérapies parents-enfant », In Journal de la psychanalyse de l’enfant n°22, Edition Bayard, Paris.

Watillon-Naveau A.  (1993) :« Dynamique des thérapies psychanalytiques de la relation précoce parents-enfant », pp 43-56, Revue Belge de Psychanalyse n°22, Bruxelles.