De Ethische Raad

Delen op

De Ethische Raad van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse is de instantie die verantwoordelijk is voor vragen met betrekking tot de psychoanalytische ethiek van haar leden.

De ethiek van de psychoanalyticus berust op de psychoanalytische methode, de geheimhouding en het respect voor de fundamentele principes van de rechten van de mens. De psychoanalyticus neemt zijn verantwoordelijkheid op in de psychoanalytische praktijk, volgens de toepassing die hij daarbij aanwendt.

De Ethische Raad bestaat uit vier leden die de meest strikte geheimhouding in acht nemen en die zich onpartijdig opstellen ten aanzien van elke persoon die hen wenst te spreken.

 

1. Consultatie

De Ethische Raad is ter beschikking van ieder die wenst te spreken over een ethisch onderwerp of over de psychoanalytische deontologie. Het volstaat van een brief te schrijven aan de Voorzitter van het Comité met vermelding van het betreffende onderwerp.

Indien het Raad meent dat ze bevoegd is terzake, zal de voorzitter een ontmoeting voorstellen.

2. Verzoening

De Ethische Raad is ter beschikking van iedereen die hen wenst te spreken aangaande een ethisch of deontologisch probleem in verband met de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (BVP) of één van haar leden.

De vraag dient schriftelijk geformuleerd te worden en gericht aan de Voorzitter van de Ethische Raad.

Vooreerst ontvangt het Ethisch Comité de verzoeker om de situatie te evalueren.

Er kan hem/haar de toelating gevraagd worden of de inhoud van het verzoek mag gecommuniceerd worden aan de Instantie of de betrokken persoon.

Indien bij de toelichting van het probleem blijkt dat een verzoening mogelijk lijkt, zal het Ethisch Comité de twee betrokken partijen uitnodigen, samen of apart, met de bedoeling van beide te horen.

3. Opdracht

Indien een klacht wordt geformuleerd bij de Ethische Raad die als ontvankelijk en gefundeerd wordt bevonden, dan wordt aan de verzoeker gevraagd de Voorzitter van de BVP schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar klacht. Deze zal de Ethische Raad de opdracht geven de zaak te onderzoeken met de bedoeling van een gedetailleerd oordeel te geven aangaande de ernst van de eventuele tekortkomingen.

De opdracht van de Ethische Raad beperkt zich hiertoe en beslist op geen enkele manier over de te treffen maatregelen, welke door het Uitvoerend Bureau en de Voorzitter van de BVP dienen genomen te worden.

Samenstelling van de Ethische Raad

Voorzitster

Madame Marie-Pierre CHAUMONT

rue du Batty, 23

4000 Liège

Leden

Dr Carine De Buck

Christophe Du Bled

Dr Marc Hebbrecht