Publicaties door leden

De inhoud van de publicaties en de meningen die erin verwoord worden zijn de volledige verantwoordelijkheid van de auteur en kunnen nooit beschouwd worden als uiting van een officieel standpunt van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.