De opleiding tot psychoanalyticus

Delen op

Welkom op dit deel van de site over de opleiding tot psychoanalyticus zoals georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. De BVP maakt deel uit van de Internationale Psychoanalytische Vereniging (IPA), gesticht door Freud in 1910. De IPA bewaakt de opleidingscriteria.

De Opleidingscommissie organiseert de opleiding tot analyticus van volwassenen.

Haar taak is drievoudig: de evaluatie van de kandidaten, het opvolgen van hun supervisies en hun opleidingsproces gedurende het ganse verloop van hun cursus, en het voorzien van theoretische en klinische seminaries.

De opleiding tot psychoanalyticus bij de BVP is hoofdzakelijk gebaseerd op de eigen analyse bij een lid van de IPA (beoefenaars die op de lijst van de BVP vermeld staan met *). Zoals elke psychoanalyse is deze persoonlijke analyse strikt vertrouwelijk.

De cursus

De psychoanalytische cursus richt zich tot personen die een universitair diploma hebben of een equivalent hiervan. Daarenboven hebben ze een theoretische opleiding gekregen in de psychopathologie, ervaring in de klinische praktijk en enkele jaren persoonlijke analyse. De Opleidingscommissie behoudt zich niettemin het recht voor om elke situatie afzonderlijk te beoordelen.

De toegangsprocedure verloopt in twee tijden: de kandida(a)t(e) heeft vooreerst een gesprek met achtereenvolgend vier leden van de Opleidingscommissie. In een tweede tijd, en na een periode van verdere persoonlijke ontwikkeling, zal hij/zij dezelfde opleiders opnieuw ontmoeten. Indien de Opleidingscommissie dan oordeelt dat de kandida(a)t(e) klaar is om met de opleiding te beginnen, wordt de toelating tot het bijwonen van de cursus gegeven.  De cursus wordt enkel in het Frans aangeboden.

De opleiding tot psychoanalyticus van volwassenen loopt over een periode van minstens drie jaar. Ze bestaat uit twee supervisies van analytische kuren, aan een frequentie van éénmaal per week. Tijdens deze periode zal de kandidaat de theoretische en klinische seminaries bijwonen. Deze seminaries hebben de bedoeling, de kandidaten vertrouwd te maken met het psychoanalytische gedachtegoed en hen aan te zetten tot het ontwikkelen van autonome reflectie. De theoretische seminaries exploreren de voornaamste psychoanalytische concepten zowel klinisch als metapsychologisch (Freudiaans en post-Freudiaans).

Wie geïnteresseerd is in de opleiding, kan contact opnemen met de huidige Voorzitter van de Opleidingscommissie. De verdere stappen in verband met het stellen van de kandidatuur worden dan toegelicht.

Voorzitster van de Opleidingscommissie:

Mevrouw Diana Messina Pizzuti
Avenue des Mûres, 27
1180 Bruxelles
0472 35 26 19