Mevrouw Trui Missinne

Taal/talen
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
Te consulteren voor
  • Volwassenen (IPA)
  • Adolescenten
Praktijken
  • Individueel
  • Groep
  • Instelling
  • Supervisie
Adressen ambulante psychoanalytische praktijk
Oude Oostendsesteenweg 85A 002
8000 Brugge
Contact Cliquer pour afficher l‘adresse email trui.missinne@skynet.be
praktijk:
+32 (0) 474 44 58 14
PTC Rustenburg:
+32 (0) 50 32 53 60
Mevrouw Trui Missinne

ambulante psychoanalytische praktijk
Oude Oostendsesteenweg 85A 002
8000 Brugge

Zoek een analyticus

Recherche avancée