Mevrouw Trui Missinne

Taal/talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
Te consulteren voor
 • Volwassenen (IPA)
 • Adolescenten (IPA)
Specifieke behandelmethoden
 • Psychoanalytische kuur
 • Psychoanalytische psychotherapie
 • Residentiële psychoanalytische therapie
 • Groepstherapie
 • Individuele supervisie
Adressen ambulante psychoanalytische praktijk
Oude Oostendsesteenweg 85A 002
8000 Brugge
Contact trui.missinne@ptcrustenburg.be
trui.missinne@skynet.be
praktijk:
+32 (0) 474 44 58 14
PTC Rustenburg:
+32 (0) 50 32 53 60
Mevrouw Trui Missinne

ambulante psychoanalytische praktijk
Oude Oostendsesteenweg 85A 002
8000 Brugge

Zoek een analyticus

Recherche avancée