Terugkeer naar Bion

Publications des membres

Partager sur

Het boek Bion today is belangrijk omdat er verschillende klinische toepassingsgebieden van het bioniaanse gedachtegoed in verzameld zijn, met bijdragen van internationaal befaamde kenners, én omdat er tegelijk een duidelijke stellingname gehanteerd wordt: Bion als de traditionele maar moderne, frisse freudiaan, en dit via Melanie Klein. Verschillende van de auteurs zijn Britse analytici en de nadruk wordt gelegd op het immens vernieuwende van Bions denken, maar vooral gedurende zijn verblijf in Engeland. Hoewel er meerdere hoofdstukken gewijd zijn aan de inzichten van de latere Bion, namelijk het werk in en met ‹O› (de ultieme waarheid, de Godheid, een virtueel en nooit te bereiken ideaal punt), toch is de algemene teneur van dit overzichtswerk een reserve tegenover de concepten die hij ‹later› ontwikkelde. Het heeft me altijd getroffen hoe de Britten wat voorzichtig verwijzen naar de ‹latere Bion› om afstand te nemen van hun Bion, de ‹vroege Bion›. Het is immers bekend dat Bion zich niet meer welkom voelde in de British Society. Hij vertrok niet alleen naar het zonnige Californië om er iets van het verloren Indiase paradijs terug te vinden doch ook vanwege het kille onthaal in Londen van concepten die in de loop van zijn werk méér expliciet gemaakt werden doch in feite reeds besloten waren in de ‹vroegere› werken. Bion werd immers gedreven door een niet aflatend zoeken naar de Waarheid. Jacques Lacan veroorzaakte in dezelfde periode en aan deze kant van het Kanaal met een soortgelijke beweging een splijting van de psychoanalytische gemeenschap; dit is gelukkig in Engeland niet gebeurd en voorliggend boek is daar een tevreden getuige van.

Franckx, Christine

Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar Toepassingen
n°17/2

2011

Bespreking van Chris Mawson (red.) (2011). Bion Today. London: The New Library of Psychoanalysis.