Over het creatief en destructief potentieel van groepen.

Publications des membres

Partager sur

Trui Missinne

Tijdschrift voor Psychoanalyse
n°23/3 Pages231-233

2017