Het nabranden van de familiegeschiedenis: de smeulende kool van Shelley? Bespreking van: H.Faimberg (2005). The telescoping of generations -Listening to the narcissistic links between generations.

Publications des membres

Partager sur

Trui Missinne

Tijdschrift voor Psychoanalyse
n°12/1

2006