De klimaatcrisis. Een uitdaging voor de psychoanalyse.

Publications des membres

Partager sur

Met zijn recentste boek, L’Inconscio e l’ambiente — Psicoanalisi ed ecologia, toont de Italiaanse psychiater en psychoanalyticus Cosimo Schinaia overtuigend aan welke uitdagingen de klimaatcrisis ook aan psychoanalytici stelt. Hij doet dit op een behoedzame en zorgvuldige manier, goed gedocumenteerd, en steeds in lijn met zijn opvatting over de psychoanalyse, die de subjectieve plaats van het individu in relatie tot zijn omgeving begrijpt.

Christine Franckx

2022