Anders kijken naar perverse scènes? Bespreking van: A. Lemma & P. Lynch (red.) (2015). Sexualities – Contemporary psychoanalytic perspectives.

Publications des membres

Partager sur

Trui Missinne

Tijdschrift voor Psychoanalyse
n°22/3

2016