Het nabranden van de familiegeschiedenis: de smeulende kool van Shelley? Bespreking van: H.Faimberg (2005). The telescoping of generations -Listening to the narcissistic links between generations.

Publicaties door leden

Delen op

Trui Missinne

Tijdschrift voor Psychoanalyse
nr12/1

2006