Mededeling Covid-19

21.03.2020

Delen op

Met COVID-19 zijn we allen het slachtoffer van een zeer ernstige lichamelijke, psychische en sociale geweldpleging, wij allen samen, burgers, psychoanalytici, patiënten…De nieuwe verstrengde maatregelen van quarantaine die de verspreiding van het virus pogen te vermijden, hebben hun weerslag op ons allen en vereisen van elk van ons een scherpe verantwoordelijkheid. Dit is moeilijk, maar respect hebben als burger voor deze maatregelen is nu strikt noodzakelijk.

Het angstwekkende klimaat dat nu ontstaan is vraagt nog meer naar een therapeutisch en analytisch kader gericht op uitwisseling en continue geruststellende aandacht voor diegenen die het wensen, voor diegenen die het nodig hebben.

Vermits geen enkele psychotherapeut nét zoals geen enkele patiënt zeker kan zijn van nu niet besmet te zijn door het virus, raden wij met de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse het gebruik van consultaties op afstand aan (video-consultaties, telefonisch consultaties,..), waarbij het therapeutische kader aangepast kan worden aan de noden en de behoeften van éénieder. Zo kan er toch een goede manier gevonden worden om analytisch luisteren te bieden gedurende de periode van quarantaine. Mits een uiterste voorzichtigheid en het nemen van strikte sanitaire maatregelen, kan het soms onvermijdelijk zijn van sommige consultaties in de praktijkruimte van de analyticus te laten doorgaan.

Deze verschillende uitzonderingskaders zullen van ieder vindingrijkheid en aanpassing vragen, maar kunnen zo toch de mogelijkheid van een analytisch werk verder openhouden.

We zijn ervan overtuigd dat ieder op een vruchtbaar creatieve manier de beste oplossingen zal vinden om deze situatie mogelijk te maken.

We wensen voor u allen dat u deze beproeving kan doorstaan zonder al teveel schade.