Dr. Maurice Haber verliet ons

18.08.2022

Delen op

Beste collega’s,

Ik heb de droeve opdracht u in kennis te stellen van het overlijden van onze erevoorzitter, onze opleider, onze collega en onze eminente analyticus Dr. Maurice Haber. We zijn diep geraakt.

Hij verliet ons op zondag 14 augustus 2022.

Zijn psychoanalytisch engagement en zijn bijdrage aan het leven van onze Vereniging waren aanzienlijk.

Eerbetoon en verdere getuigenissen zullen later op onze website worden gepubliceerd.

De begrafenis vond plaats op vrijdag 19 augustus in het Crematorium van Ukkel.

Dank u voor het verspreiden van deze informatie in uw netwerken.

Met vriendelijke groet,

Dr. Marc Hebbrecht
Voorzitter
Belgische Vereniging voor Psychoanalyse