Virulence captieuse dans le tressage relationnel mère-fille

Argant-Le Clair, Marie-Claude

2002-10-01

Articles papier

Résumé

Quand les yeux de la femme sont noirs de la haine de son propre sexe, de son féminin, de l’homme, le regard de la mère sur sa fille est empreint de ce refus du féminin qui sourd à la naissance du bébé à travers le rejet pour son sexe. Ainsi, une virulence captieuse de la mère peut entraver l’accès au féminin génital de sa fille, ce qu’illustreront des extraits de cas cliniques. Nous mettrons en évidence ce qui s’infiltre dans ce tressage relationnel, ébranle le narcissisme de la future femme et se dévoile dans l’étiolement de son féminin en dépit de « l'amant de jouissance ».

Samenvatting

Waar de ogen van de vrouw zwart zien van de haat voor haar eigen sekse, voor haar vrouwelijkheid, voor de man, zo zal de blik van de moeder naar haar dochter de indruk nalaten van deze afgewezen vrouwelijkheid, en reeds bij de geboorte van het meisje verwerping inhouden . Op die manier kan een listige kwaadaardigheid vanwege de moeder de toegang voor de dochter tot de vrouwelijke genitaliteit belemmeren, wat zal aangetoond worden in de tekst met behulp van enkele klinische voorbeelden. Het zal blijken dat datgene wat in deze relationele verwovenheid infiltreert, ook dát is wat de toekomstige vrouw ondermijnt in haar narcisme en dit zal naar boven komen in haar uitgedoofde vrouwelijkheid spijts "l'amant de la jouissance".

Summary

When the eyes of the woman are black with hatred of her own sex, of her femininity, of men, the mother's way of looking at her daughter is marked by this refusal of the feminine that surges forth at the baby's birth via the rejection of her gender. In this way, the mother's misleading virulence can hinder her daughter's access to genital femininity ; this will be illustrated through excerpts of clinical cases. We will point out what infiltrates these relational weavings, destabilises the narcissism of the future woman and reveals itself in the withering of her femininity, despite having a pleasure-giving lover ("amant de jouissance").