«Qu’est aujourd’hui le rêve devenu ?»

Listik, Rita

1997-10-01

Articles papier

Résumé

Y a-t-il complémentarité, transformation ou renversement de perspective de l’interprétation des rêves depuis « Die Traumdeutung » ?

A partir du travail psychique du rêve – héritage freudien – l’auteur tente de départager les choix théoriques des successeurs de Freud.

De la quête de sens à l’analyse de ses fonctions au sein du dialogue psychanalytique, le rêve, gardien du sommeil, se profile comme gardien de la vie.

Samenvatting

Zijn er, sedert het verschijnen van "Die Traumdeutung", nieuwe gezichts punten in onze droominterpretatie opgedoken zoals complementariteit, transformatie of omkering van perspectief ?

Vertrekkend van het begrip droomarbeid – een freudiaanse erfenis – probeert de auteur de diverse theoretische opties die door Freud's opvolgers gemaakt werden, te situeren.

De zoektocht naar de zin van de droom evenals de analyse van de functies die hij in de psychoanalytische dialoog vervult, leidt ons tot een belangrijk besluit : de droom is – veel meer nog dan de behoeder van de slaap – de behoeder van het leven.

Summary

Is there complementarity, transformation or reversal of perspective in dream interpretation sinde Die Traumdeutung ? Starting from the psychic work of the dream – Freudian heritage – the author tries to sort out the theoretical choices of Freud's successors. From the search for sense to the analysis of its functions at the heart of the psychoanalytic dialogue, the dream, guardian of sleep, has the profile of guardian of life.