Psychomotricité et psychanalyse

Jeannine Delgouffre

1986-04-01

Articles papier

Résumé

Lorsque La parole vient à manquer, le geste y supplée. A partir de cas d'enfants, l'article indique le nécessaire recours à la motricité, au vécu du corps pour parer aux moments de tension inélaborables auprès de psychismes imparfaitement structurés.

La mobilisation du corps et de ses zones érogènes redynamise le psychisme dans son besoin d'unicité, régularise les affects tout en opérant une relance fantasmatique.

L'analyse se présente dès lors comme "un jeu de la bobine" oscillant dans un va-et-vient constant du pôle charnel au plus mentalisé.

Samenvatting

Als de uitdrukking in woorden te kort schiet, neemt het betekenisvolle gebaar haar plaats in.

Uitgaande van gevallen van behandele kinderen, wijst de auteur op de noodzaak beroep te doen op de motoriek en de lichaamsbeleving ; dit om het hoofd te kunnen bieden aan momenten van spanning die anders onverwerkbaar zijn voor bepaalde, gebrekkig gestructureerde psychismen.

De passage via het lichaam en zijn erogene zones, brengt in het psychisme nieuwe levenskracht. Daardoor wordt het psychisme aanéén gesmeed tot een uniek geheel. Via de lichaamsbeleving worden ook de affecten afgestemd terwijl ze tevens de ontwikkeling van de fantasmen terug op gang brengt.

De analyse komt derhalve voor als een "spel met de bobijn", schommelend, in een constant heen en weer gaan, tussen een lichamelijke pool enerzijds en een sterk gementaliseerde pool anderzijds.

Summary

When words happen to be missing, gestures replace them. This article, taking it starting-point from child cases, points out the necessary recourse to motricity and to physical experience in order to ward off moments of tension unable to be elaborated in the imperfectly structured psyche.

The psychic apparatus in its need of unification is re-dynamised by the mobilisation of the body and the erogenous zones which regulate affects and at the same time bring about a renewed fantasy activities. Consequently the analysis may be seen as a "bobbin game" oscillating in a continuous to-and-fro between physical and more mental poles.