Projet contre-transférentiel : psychanalyse ou psychothérapie analytique

Godfrind, Jacqueline

1999-04-01

Articles papier

Résumé

Les différences entre psychanalyse et psychothérapie analytique peuvent se conceptualiser en termes de position contre-transférentielle du praticien définie en fonction de son projet mais aussi de sa formation.

Samenvatting

De verschillen tussen een psychoanalyse en een analytische psychotherapie kunnen gevat worden in termen ven de tegenoverdrachtelijke positie van de therapeut. Deze positie komt tot stand in functie van zijn project maar ook in functie van zijn opleiding.

Summary

The differences between psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy can be conceptualized in terms of the counter transference position of the practitionner as defined by their intention (project) but also their training.