« Objets-cadres » et mise en acte

Flagey, Danielle

1985-04-01

Articles papier

Résumé

L'auteur cherche à définir une catégorie d'objet dont certains patients restent dépendants dans leur réalité actuelle et qui assurent symboliquement une fonction de "holding" maternelle.

Cette dépendance est malaisée à débusquer, difficilement transférable dans la cure et se révèle une cause de mise en acte posant des problèmes techniques compliqués.

Samenvatting

De auteur probeert een bepaalde categorie van objecten te bepalen waarvan bepaalde patiënten afhankelijk blijven in de werkelijkheid waarin ze leven. Deze objecten vervullen op een symbolische manier de rol van een moederlijke "holding".

Het is niet gemakkelijk om deze afhankelijkheid van de patient te voorschijn te doen komen. Ze is bovendien moeilijk naar de analytische behandeling overdraaghaar en geeft dikwijls aanleiding tot het "tonen door daden". Dit laatste stelt ons voor ingewikkelde behandelingstechnische problemen.

Summary

The author tries to define a category of object upon which certain patients remain dependent in their present life, which assures symbolically a maternal "holding" function.

This dependence is not easy to bring into the open, is difficult to transfer into the psychoanalysis and shows itself to be a cause of "mise en acte", posing complicated technical problems.