Négativité de cadre et déploiement de la psyché

Alsteens, André

1986-10-01

Articles papier

Résumé

A travers le cadre et sa négativité, l'analyste propose et instaure une situation propice au déploiement de la psyché, aussi bien dans l'hic et nunc de la rencontre que dans l'élaboration des fantasmes et des souvenirs. A travers la mise en mots, l'éprouver et le penser deviennent les leviers d'un travail qui permette au sujet de se reconnaître et de se connaître. La négativité inhérente aux conditions particulières de la relation analytique sert en quelque sorte de moteur à cette ouverture vers la vie et l'à-venir.

Samenvatting

De analyticus creëert aan de hand van het kader doorheen wat het biedt maar vooral ook niet biedt een voor de patiënt gunstige situatie opdat zijn psyche zich zou kunnen ontplooien. Dit gebeurt dan zowel in het hier en nu van de ontmoeting als in de verwerking van de fantasmen en herinneringen.

Dank zij het in woorden gieten, worden zijn ervaring en zijn denken tot hefbomen voor een arbeid die hem toelaat zich te herkennen en zich te kennen.

Het is inherent aan de analytische situatie dank zij de bizondere eigenschappen die haar kenmerken dat de ervaring daarin van wat de patiënt ontbreekt (negativiteit), in zekere zin als motor dient om onze openheid voor het leven en wat nog komen gaat, op gang te brengen.

Summary

Through the setting and its negativity, the analyst offers and sets up a situation propitious to the unfolding of the psyche in the here and now of the encounter as well as in the elaboration of fantasies and memories. Through verbalisation, experiencing and thinking provide the leverage for a work which allows the subject to recognise and to know himself. The negativity inherent in the particular conditions of the analytic relationship serve samehow as a driving power for the opening up towards life and "things to come".