Morts au vif ou De moments destructeurs en analyse

Godfrind, Jacqueline

1983-10-01

Articles papier

Résumé

Dans certaines analyses, apparaissent des séquences particulières. Il s'agit de moments brefs, aussitôt oubliés, caractérisés par une attaque violente et destructrice contre l'analyste qui se sent touché dans son intégrité narcissique. L'auteur s'interroge sur les soubassements de pareilles manifestations, sur les conditions qui les provoquent et sur l'attitude à adopter à leur égard.

Samenvatting

In bepaalde analyses komen fragmenten met heel eigen kenmerken voor. Het gaat om kortstondige ogenblikken die trouwens dadelijk vergeten worden en waarbij de analyticus op een heftige en destructieve manier aangevallen wordt. Daardoor voelt deze zich in zijn narcistische integriteit geraakt.

De auteur vraagt zich af welke de onderbouw is van dergelijke verschijnselen, welke de voorwaarden zijn waardoor ze kunnen ontstaan en welke houding wij er als therapeut dienen tegenover aan te nemen.

Summary

In certain analyses, particular sequences apprear. These are brief moments, immediately forgotten, the characteristic of which is a violent and destructive attack against the analyst, who feels his narcissistic integrity affected. The author reflects upon the foundations of similar manifestations, on the conditions which provoke them and on the attitude to take towards them.