Mise en acte, acting out et contre-transfert

Haber, Maurice

1985-04-01

Articles papier

Résumé

L'auteur, dans un survol partiel de la littérature psychanalytique, essaie de cerner les concepts de mise en acte et d'acting out, de spécifier les problèmes de l'agir. Il souligne l'importance de la dimension contretransférentielle pour appréhender les diverses expressions de l'action. Il tente de décrire sous le vocable ACTION-DECHARGE une modalité particulière d'action.

Samenvatting

Schrijver van dit artikel maakt een – zij het onvolledige-studie van de begrippen "het tonen door daden" (mise en acte) en "het uithandelen" (acting-out) in de psychoanalytische litteratuur. Hij probeert daarbij de verschillende problemen die het handelen stelt, te omschrijven.

Hij onderlijnt verder de belangrijkheid van de tegenoverdracht om de verschillende betekenissen, die in het handelen besloten liggen, te vatten.

Ten slotte wordt onder de benaming "Handeling-Ontlading" een bizondere vorm van handelen beschreven.

Summary

The author, in a partial survey of the psychoanalytic literature, tries to separate out the concepts of "mise en acte" and acting-out and to specify the problems of acting. He emphasises the importance of the counter-transference dimension for under-standing the different ways action expresses itself. He uses the expression "action-discharge" in trying to describe a particular modality of action.