L’organisation narcissique, comme fantasme de survie

Harpman, Jacqueline

1991-10-01

Résumé

L'état d'intégration et l'état d'organisation narcissique sont, normalement, en alternance dans la personnalité, mais on peut reconnaître, chez certaines personnes, une prévalence de l'organisation narcissique, qui est à mettre en rapport avec le sentiment d'une menace mortelle pour la survie psychique. C'est en retrouvant cette menace dans le transfert, et en l'analysant comme telle qu'on peut permettre à ces sujets de renouer la relation d'objet et d'instaurer, en eux-mêmes, une prévalence de l'intégration.

Samenvatting

Normaal wisselen in een persoonlijkheid de toestanden van narcistische integratie en narcistische organisatie elkaar af. Bij sommige personen echter kan men een overwicht ontwaren van de narcistische organisatie dat men in verband kan brengen met het gevoel dodelijk bedreigd te worden in ons psychisch overleven.

Wanneer we deze bedreiging terugvinden in de overdracht en deze als dusdanig analyseren, maken we het voor deze subjecten mogelijk opnieuw een objectrelatie in te leggen en bij henzelf een overwicht van de integratie tot stand te brengen.

Summary

In the personality, the states of integration and of narcissistic organisation usually alternate but in certain persons a prevalence of narcissistic organisation can be seen which has to be related to a feeling of mortal danger to psychic survival. It is in the rediscovery of this menace in the transference and by analysing it as such that these individuals are allowed to re-establish object-relations and institute in themselves a predominance of integration.