La question génétique en psychanalyse

Flagey, Danielle

1983-10-01

Articles papier

Résumé

Les références génétiques ont toujours fait partie intégrante de la pensée psychanalytique.

Actuellement, l'accumulation de données cliniques hors du champ de la névrose chez l'adulte et l'apport des traitements d'enfants et d'adolescents invitent à une réévaluation de nos théories psychogénétiques.

La description de l'évolution psychique axée sur une succession de stades libidinaux auxquels s'articulent le développement du moi et des relations objectales apparaît dépassée.

La pertinence d'une théorie psychanalytique du développement mental est discutée. L'auteur indique l'incidence des théories psychogénétiques de l'analyste sur sa pratique interprétative.

Samenvatting

De verwijzingen naar de vroegere psychische ontwikkelingsstadis hebben altijd tot het wezen behoord van het psycho-analytische gedachtengoed.

Enerzijds zijner de overvloedige klinische gegevens hij nietneurotische stoornissen bij volwassenen en anderzijds zijn er de bevindingen bij de behandeling van kindenren en adolescenten die er ons toe nopen onze theoretical psychogenetische standpunten te herwaarderen.

De psychische evolutie beschrijven als een opeenvolging van libidostadia waarbij de bijbehorende fasen in de ontwikkeling van het Ik en van de objectrelaties aansluiting vinden, lijkt voorbij gestreefd.

De juistheid van de psycho-analytische theorie van de psychische ontwikkeling wordt kritisch doorgelicht. De auteur gaat ook de invloed na bij de analyticus van zijn psychogenetische theorieën op zijn praktijk en meer bepaald op zijn interpretatieve werkwijze.

Summary

Genetic reference have always been an integral part of psychoanalytic thought. At the present time, the accumulation of clinical data outside the field of adult neurosis and the testimony of the treatment of children and adolescents invite re-evaluation of our psychogenetic theories.

The description of psychic evolution built around a succession of libidinal stages with which the development of the ego and object relations are in conjunction seems out of date.

The relevance of a psychoanalytic theory of mental development is discussed. The author points out the influence of the analyst's psychogenetic theories upen his practice of interpretation.