En deça du désir

Flagey, Danielle

1982-04-01

Articles papier

Résumé

Les théories des pulsions formulées par Freud devraient être remaniées et intégrées dans une théorie plus générale pour rendre compte des mouvements d'intégration et de désintégration qui sous-tendent la vie psychique.

Le concept freudien d'étayage renvoie à une contingence du développement des pulsions sexuelles et de leur lien avec le corps.

Les pulsions sexuelles pourraient être vues comme une des voies d'intégration d'une excitation, plus fondamentale, qui serait le point de contact entre psychique et somatique.

Ce travail esquisse des directions de réflexion sur la clinique à la lumière d'une réévaluation de la théorie des pulsions.

Samenvatting

De door Freud geformuleerde drifttheorie zou dienen herwerkt en geïntegreerd te worden in een algemener theorie van de integratie – en desintegratiestromingen die aan de basis van het psychisch leven liggen.

Het Freudiaans begrip van Aanleuning (Anlehnung-étayage) vewijst naar een door omstandigheden samengaan in de psychische ontwikkeling van de sexuele driften en de driften tot zelfbehoud en naar de band die aldus met het lichaam ontstaat.

De sexuele driften zouden aldus kunnen beschouwd worden als één der integratiewegen van een meer fundamentele prikkeling die zou ontstaan op het trefpunt van psyche en soma.

Dit artikel geeft de richtingen aan waarin kan nagedacht worden over de klinische verschijnselen van het psychisme in het licht van een herwaardering van de drifttheorie.

Summary

The instinct theories formulated by Freud should be recast and integrated into a more general theory taking into account the movements of integration and disintegration which underlie psychic life.

The Freudien concept of anaclisis sends us back to the contingency of the development of the sexual instincts and of their link with the body. These sexual instincts may be seen as one of the ways of integrating a more fundamental excitation which would be the point of contact between the psyche and the soma.

This article sketches some directions of clinical reflection in the light of a re‑evaluation of instinct theory.