Dans la séance, le plaisir de penser.

Minazio, Nicole

1996-04-01

Articles papier

Résumé

La présente réflexion interroge les conditions d'émergence d'un plaisir de penser partagé entre l'analyste et l'analysant dans la séance.

Elle est particulièrement centrée sur certains moments transféro-contre transférentiels qui laissent apparaître cette pensée vivante, fruit d'un voyage à deux qui nous donne le sentiment de comprendre et de se sentir compris dans l'investissement d'un objet commun de pensée qui se laisse appréhender, transformer et introjecter au fur et à mesure que se construit l'itinéraire intra et interpsychique.

Samenvatting

De vraag wordt gesteld onder welke voorwaarden analyticus en analysant tijdens de zitting tot een gedeelde "lust om te denken" kunnen komen ?

De auteur meent dat vooral tijdens bepaalde momenten van de over-dracht en de tegenoverdracht een levendig gedachtenspel kan ontstaan. Dit hangt samen met een soort gezamenlijk ondernomen reis tijdens dewelke we het gevoel krijgen te begrijpen en begrepen te worden.

Er komt ook een investering van een gemeenschappelijk object uit de gedachtenwereld tot stand, dat zich laat vatten, transformeren en introjecteren naarmate de intrapsychische en interpsychische reisweg vorm krijgt.

Summary

The present reflection explores the conditions in which a pleasure in thinking, shared between analyst and analysand, may emerge in a session.

It concentrates particularly upon certain transferential-countertransferential moments which allow this vital thinking to appear, fruit of a dual voyage which gives us a sense of understanding and feeling understood in the investment in a common object of thought which allows itself to be comprehended, transformed and introjected as an intra- and interpsychic itinerary is being constructed.